Ghế đạo diễn Series 15-0017-1 (KD)

1 bộ gồm: 1 ghế đạo diễn
Kích thước (mm):
L600 x R550 x C840
Nguyên liệu: Tràm
Hoàn thiện: Lau dầu
Màu sắc: Tự nhiên