Quy trình

Sản Xuất Xanh

Tại Leglor, các sản phẩm gỗ ngoài trời được sản xuất từ gỗ rừng hợp pháp và nguyên phụ liệu xanh thân thiện với môi trường.

Bước 1: Phân loại nguyên liệu
Bước 2: Cắt
Bước 3: Tạo hình
Bước 4: Trám trét
Bước 5: Lắp ráp 1
Bước 6: Sơn/ nhúng dầu
Bước 7: Lắp ráp 2
Bước 8: Đóng gói

QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Bước 1: Phân loại nguyên liệu

Nguyên liệu được nhập về nhà máy – Sau khi kiểm tra độ ẩm phù hợp sẽ được chuyển sang bộ phận phân loại, các thanh gỗ chất lượng A, AB, B được sử dụng cho các chi tiết mặt A, các thanh gỗ loại B, BC được sử dụng cho các mặt khuất của sản phẩm, chất lượng C bị loại.

Bước 2: Cắt

Nguyên liệu sau khi được lựa chọn, phân loại sẽ được chuyển sang bộ phận cắt với quy cách phù hợp.

Bước 3: Tạo hình

Phôi gỗ được bào nhẵn và thực hiện các công đoạn tạo hình cho chi tiết: Khoan lỗ, tạo mộng dương, âm, tạo chi tiết cong, ghép thanh, tạo chi tiết tròn ….

Bước 4: Trám trét

Các chi tiết phôi bị lỗi hay có khuyết tật gỗ được chuyển đến bộ phận trám trét để xử lý lỗi.

Bước 5: Lắp ráp 1

Các chi tiết hoàn thiện sẽ được chuyển đến bộ phận lắp ráp hoàn thiện từng cụm chi tiết.

Bước 6: Sơn/ nhúng dầu

Các cụm chi tiết được chuyển sang bộ phận sơn hoặc lau dầu (Sản phẩm được QC kiểm tra lại 1 lần nữa)

Get in touch

Bước 7: Lắp ráp 2

Các sản phẩm folding, ráp chết được chuyển sang bộ phận Lắp Ráp 2/ Nếu hàng KD chuyển thẳng sang bộ phận đóng gói.

Bước 8: Đóng gói

Thành phẩm được chuyển vào lưu kho và chờ xuất hàng.

NGUYÊN PHỤ LIỆU XANH

Liên hệ

Sản xuất kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường bền vững là một trong những mối quan tâm hàng đầu tại Leglor. Vì thế Leglor đã và đang chuyển sang dùng các nguyên phụ liệu thân thiện với môi trường nhằm giảm thiểu ô nhiễm, hướng đến “xanh hóa” chuỗi sản xuất.