Ghế lắc Series 12-0012-1 (KD)

1 bộ gồm: 1 ghế lắc
Kích thước (mm):
D590 x R890 x C1080
Nguyên liệu: Tràm
Hoàn thiện: Lau dầu, White Wash, Grey Wash
Màu sắc: Tự nhiên, Brown, White, Wash, Grey Wash