Ghế lắc Series 12-007-1 (KD)

1 bộ gồm: 1 ghế lắc
Kích thước (mm):
D590 x R890 x C1080
Nguyên liệu: Tràm
Hoàn thiện: Lau dầu
Màu sắc: Màu tự nhiên

Danh mục: