Ghế lắc Chevron Series 12-0011-1 (KD)

1 bộ gồm: 1 ghế lắc chervon
Kích thước (mm):
L615 x R785 x C895
Nguyên liệu: Tràm
Hoàn thiện: Lau dầu, Grey Wash
Màu sắc: Tự nhiên, Brown, Grey Wash

Danh mục: