Ghế lắc Series 12-005-1 (KD)

1 bộ gồm: 1 ghế lắc
Kích thước (mm):
L680 x R860 x C1180
Nguyên liệu: Tràm
Hoàn thiện: Sơn PU
Màu sắc: Màu trắng

Danh mục: