Bộ Outdoor Dining Set Series 21-0043-2 (KD)

1 bô gồm: 1 bàn dining + 6 ghế
Kích thước (mm):
Bàn: D1520 × R810 x C760
Ghế: D460 × R590 × C855
Nguyên liệu: Tràm
Hoàn thiện:Lau dầu tự nhiên
Màu sắc: Lau dầu tự nhiên (SDC-
179)