Ghế Adirondack Series 11-0020-1 (KD)

1 bộ gồm: 1 ghế Adirondack

Kích thước (mm):

D700 x R845 x C965

Nguyên liệu: Tràm

Hoàn thiện: Lau dầu

Màu sắc: Tự nhiên