Bộ Bistro Series 41-0010-1 (Folding)

1 bộ gồm: 1 bàn vuông + 2 ghế
Kích thước (mm):
Bàn: D600 x R600 x C720
Ghế: D470 x R450 x C805
Nguyên liệu: Tràm
Hoàn thiện: Lau dầu
Màu sắc: Tự nhiên