Bộ Bistro Series 41-0018-1 (Folding)

1 bộ gồm: 1 bàn vuông + 2 ghế
Kích thước (mm):
Bàn: D650 x R650 x C730
Ghế: D496 x R519 x C830
Nguyên liệu: Tràm
Hoàn thiện: Sơn gốc nước
Màu sắc: Tự nhiên

Danh mục: