Bộ Bistro Series 41-015-1 (Folding)

1 bộ gồm: 1 bàn vuông + 2 ghế
Kích thước (mm):
Bàn: D622 x R622 x C730
Ghế: D375 x R530 x C880
Nguyên liệu: Tràm
Hoàn thiện: Lau dầu
Màu sắc: Tự nhiên (SDC-298)

Danh mục: