Bộ Bistro Series 41-0021-1 (Folding)

1 bộ gồm: 1 Bàn Tròn + 2 Ghế
Kích thước (mm):
Bàn: D600 x R600 x C720
Ghế: D560 x R450 x C880
Nguyên liệu: Tràm
Hoàn thiện: Lau dầu
Màu sắc: Màu nâu

Danh mục: