Ghế bãi biển Series 15-022-1 (KD)

1 bộ gồm: 1 ghế bãi biển
Kích thước (mm):
L620 x R1040 x C980
Nguyên liệu: Tràm
Hoàn thiện: Sơn gốc nước
Màu sắc: Tự nhiên

Danh mục: