Ghế bãi biển Series 15-023-1 (KD)

1 bộ gồm: 1 ghế đạo diễn
Kích thước (mm):
L620 x R430 x C850
Nguyên liệu: Tràm
Hoàn thiện: Sơn gốc nước
Màu sắc: Tự nhiên

Danh mục: