Xích đu Series 14-0002-1 (KD)

1 bộ gồm: 1 xích đu
Kích thước (mm):
L1200 x R1970 x C1800
Nguyên liệu: Tràm
Hoàn thiện: Lau dầu
Màu sắc: Tự nhiên

Danh mục: