Cầu Series 51-0018-1 (KD)

1 bộ gồm: 1 Cầu
Kích thước (mm): Bàn: D1829 x R740 x C483
Nguyên liệu: Tràm
Hoàn thiện: Lau dầu
Màu sắc: Màu nâu đậm

Danh mục: