Võng Series 63-0001-1 (KD)

1 bộ gồm: 1 Võng + Khung võng
Kích thước (mm): D1000 x R3200 x C960
Nguyên liệu: Tràm
Hoàn thiện: Lau dầu
Màu sắc: Màu nâu

Danh mục: