Giường tắm nắng Series 51-0017-1 (KD)

1 bộ gồm: Giường tắm nắng
Kích thước (mm):
L2075 x R740 x C655/820
Nguyên liệu: Tràm
Hoàn thiện: Lau dầu
Màu sắc: Tự nhiên

Danh mục: