Bộ Giường Tắm Nắng Serries 51-0017-2 (KD)

1 bộ gồm: 2 giường tắm nắng
Kích thước (mm): Giường tắm nắng: D675 x R1260 x C750 (x2)
Nguyên liệu: Tràm
Hoàn thiện: Lau dầu
Màu sắc: tự nhiên

Danh mục: