Bộ Outdoor Extendable Dining SetSeries 23-006-1 (KD)

1 bộ gồm: 1 bàn extendable dining + 6 ghế
Kích thước (mm):
Bàn: D1800/3000 x R800 x C730
Ghế: D570 x R590 x C925
Nguyên liệu: Tràm
Hoàn thiện: Lau dầu
Màu sắc: Tự nhiên

Danh mục: