Bộ Ghế Adirondack Series 11-0004 (KD)

1 bộ gồm: 1 ghế Adirondack + 1 gác chân + 1 bàn Adirondack
Kích thước (mm):
Adirondack Ghế (11-0004-1): D735 x R870 x C925
Adirondack Footstool (16-0001-1): D500 x R590 x C338
Adirondack Bàn (21-0012-1): D430 x R430 x C475
Nguyên liệu: Tràm
Hoàn thiện: Lau dầu
Màu sắc: Tự nhiên (SDC-02)

Danh mục: