Bộ Sofa Set SF21-0054-1 (KD)

1 bộ gồm: 1 bàn cà phê + 2 ghế sofa đơn + 1 ghế sofa đôi.

Kích thước (mm):

Bàn cà phê (21-0054-1): D1100 x R600 x C350

Ghế sofa đơn (13-0065-6): D710 x R770 x C780

Ghế sofa đôi (13-0073-1): D1320 x R770 x C780

Nguyên liệu: Tràm

Hoàn thiện: Lau dầu

Màu sắc: Lau dầu tự nhiên (SDC-309)

Danh mục: