Ghế nữ hoàng Series 21-0011-1 (KD)

1 bộ gồm: 1 ghế bench
Kích thước (mm):
L805 x R500 x C400
Nguyên liệu: Tràm
Hoàn thiện: Lau dầu
Màu sắc: Tự nhiên (SDC-02)

Danh mục: